Publikováno: 15.09.2014

Novinky

Aktualizace našich certifikátů!

Máme to tzv. černé na bílém! Okamžitě po certifikaci typu R66 Turbine pro Evropský trh (EASA), jsme se snažili splnit náročné podmínky pro rozšíření naši servisní činnosti o tento typ, abychom mohli našim budoucím zákazníkům poskytnout opět komplexní službu v údržbě vrtulníku R66, stejně tak, jako je tomu doposud u typů R22 a R44. Naše servisní středisko pracuje dle pravidel PART 145 pro všechny typy vrtulníků ROBINSON. Po provedeném auditu získalo rozšířené oprávnění o typ R66 již 7.7.2014.

Naše Organizace k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) získala rozšíření svého oprávnění o typ R66 od data 25.7.2014.

Získáním těchto cenných oprávnění jsme se zařadili mezi první servisní centra v Evropě, která jsou schopna tuto činnost majitelům zajistit.

NISA AIR je prvním leteckým provozovatelem vrtulníků v ČR, který zároveň provozuje také bezpilotní vrtulník. Vrtulník slouží k rozšíření spektra naší nabídky leteckých služeb. Na našem nebi ho můžete sledovat pod poznávací značkou OK – X003T.

NISA AIR je od letošního roku jediným dealerem ROBINSON HELICOPTER Comp. v ČR, který dodává celou typovou řadu vrtulníků a zároveň má certifikované servisní středisko, jak výrobcem, tak národním leteckým úřadem. (CAA)
1
Na prodej »